Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
 

'Έννοιες χωρίς εποπτείες είναι κενές και εποπτείες χωρίς έννοιες είναι τυφλές'

(Ε.Kant)
 
 
Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τεχνολογικές γνώσεις και συναφείς πρακτικές δεξιότητες. Μόνο έτσι μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά στη σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία της πληροφόρησης

- είτε ως πολίτες που θα παίρνουν αποφάσεις υπέρ της μιας ή της άλλης προτεινόμενης λύσης

- είτε ως άτομα άμεσα εμπλεκόμενα στην παραγωγική διαδικασία

- είτε ως καταναλωτές που επιλέγουν, αγοράζουν και συντηρούν τεχνολογικά προϊόντα

- είτε ακόμη ως άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ζωής για διασκέδαση στον ελεύθερο χρόνο τους.

Η ανάπτυξη των έμφυτων ικανοτήτων, του κριτικού πνεύματος, ο έλεγχος των βιωματικών γνώσεων και η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας των μαθητών επιτυγχάνονται με το πείραμα.

Το εργαστήριο είναι ο χώρος πραγμάτωσης σε μεγάλο βαθμό των παραπάνω στόχων. Το εργαστήριο του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο.
Σε μια ημικυκλική αίθουσα 70 m2 εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα εποπτικά μέσα (βιντεοπροτζέκτορας,TV, H/Y, VCR, OVERHEAD, SMART - BOARD κλπ.) και τα απαραίτητα για την εκτέλεση των πειραμάτων όργανα, συσκευές, αντιδραστήρια βρίσκουν στέγη οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης για ενεργή μάθηση.
 
 
Περιέχει 7 πάγκους εργασίας των τεσσάρων μαθητών ο καθένας. Ο κάθε πάγκος έχει δική του παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, εύκολη πρόσβαση σε νιπτήρα και αποθήκες οργάνων. Ο αρχηγός της ομάδας σε κάθε πάγκο είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας. Στο εργαστήριο γίνονται οι εργαστηριακές ασκήσεις των μαθητών στις θετικές επιστήμες (φυσική, χημεία, βιολογία), αλλά η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για παρουσιάσεις άλλων ειδικών μαθημάτων.
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery