Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Ανακοινώσεις
 
 
Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών Λυκείου
24/09/2009
 

Σας ενημερώνουμε για τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους. 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

α. ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

        i.            Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 50

      ii.            Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114 από τις οποίες οι πάνω από τις 50, όλες δικαιολογημένες.

    iii.            Κατ’ εξαίρεση ο σύλλογος με ειδική πράξη χαρακτηρίζει επαρκή  τη φοίτηση του μαθητή με απουσίες 115-164 υπό την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 50 είναι όλες δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια και η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική και η διαγωγή  κοσμιοτάτη.

 

 β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Η δικαιολόγηση γίνεται:

        i.             Με αίτηση του γονέα μέχρι και για 10 μέρες το σχολικό έτος.

      Η δικαιολόγηση από τον γονέα μπορεί να γίνει για διάστημα έως και δύο  

      (2) ημερών. Για πάνω από δύο μέρες απουσίας του μαθητή χρειάζεται   

      εκτός από την αίτηση του γονέα και ιατρική γνωμάτευση.

      ii.             Με  ιατρική γνωμάτευση  και αίτηση του γονέα.

 

Η δικαιολόγηση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 10 ημερών

από την τελευταία ημέρα απουσίας.

 

από τη Διεύθυνση

 
 
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery