Το σχολείο
Όραμα - Αξίες
Οι στόχοι μας
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εγκαταστάσεις
Διακρίσεις
Ευρωμαϊκή Διάσταση
Εκπαίδευση
Γυμνάσιο
Ενιαίο Λύκειο
Ξένες Γλώσσες
Πληροφορική
Εργ. Φυσικών Επιστημών
Εσωτερικό Φροντιστήρο
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Η σχολική ζωή
Θεατρική Ομάδα
Μουσικό Τμήμα
Ομάδα Φωτογραφίας
Τμήμα Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεις
Μορφωτικές Επισκέψεις
Εκδόσεις
Ανταλλαγές Μαθητών
Ακαδημία Μπάσκετ
Ακαδημία 5x5
Γονείς
Εγγραφές - Δίδακτρα
Συναντήσεις Γονέων - Εκπαιδευτικών
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  Όραμα - Αξίες
     
 
Όραμα

Εδώ και 20 χρόνια προσφέρουμε δημιουργικά υψηλής ποιότητας μόρφωση και καλλιέργεια σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ακολουθώντας με συνέπεια και σοβαρότητα, όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τις τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένους, σύγχρονους Έλληνες πολίτες με Διεθνή προσανατολισμό.

Παραμένουμε οι αδιαμφισβήτητοι ηγέτες στον χώρο της Εκπαίδευσης στην περιοχή, προσφέροντας τις δομές και το σταθερό περιβάλλον εκείνο που στηρίζει την επίτευξη του εκπαιδευτικού μας σκοπού.

Στηρίζουμε τις προσπάθειες μας στους ανθρώπους (συνεργάτες) μας , που με σταθερότητα, πάθος , δημιουργικότητα και αγάπη αξιοποιούν το δυναμικό τους μέσα από προοδευτικές και καινοτόμες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές διαδικασίες που οδηγούν στην πρωτιά των μαθητών μας σε όλα τα επίπεδα (γνώσεις, πολιτισμός, αθλητισμός)

Διατηρούμε άριστες και ουσιαστικές σχέσεις με τους γονείς όχι μόνον των μαθητών μας και παραμένουμε συνδεδεμένοι με την ευρύτερη τοπική κοινωνία, προσφέροντας εθελοντικά γνώσεις και πολιτισμό.
 
όραμα
 
Οι αξίες μας

Πρωτοπορία-Ποιότητα

« Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και είμαστε οι πρώτοι που τις εφαρμόζουν ποιοτικά στην περιοχή, δημιουργώντας πρωτοπόρους σπουδαστές και εκπαιδευτικούς »

Εμπιστοσύνη

«Των γονιών για τα παιδιά τους, των συνεργατών μεταξύ τους και με το σχολείο, της κοινωνίας μέσω της προσφοράς μας και τέλος των παιδιών για το μέλλον τους»

Ασφάλεια

«Ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη των παιδιών. Ενθάρρυνση των συνεργατών για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών»

Αποτελεσματικότητα

«…στο έργο μας. Χρησιμοποιούμε κάθε φορά τα κατάλληλα μέσα για να φέρουμε το μέγιστο αποτέλεσμα εκπαιδευτικά & παιδαγωγικά, επιχειρηματικά»

Ομαδικότητα

«Λειτουργούμε συλλογικά και σεβόμαστε την προσωπικότητα και τις αξίες του άλλου. Βοηθούμε τους άλλους να αναπτυχθούν, συμμετέχουμε»
 
 
   
   
Αρχική Αρχική Photogallery